ELITE בקר השקיה

חדש 

בקר השקיה ELITE AC/DC

 

  • 10,8,6,4 תחנות 
  • תוכנית השקיה עצמאית לכל ברז
  • תוכנית דישון עצמאית לכל ברז מ- 0% עד 90%
  • זמן השקיה בין דקה אחת ועד 240 דקות
  • פתיחות ביום לכל ברז 4
  • פתיחה ידנית לכל ברז או הפעלה סדרתית חד פעמית
  • התאמה עונתית – שינוי כמות ההשקיה באחוזים 200% - 10%
  • אפשרות השבתה יזומה
  • דגם חיצוני: מארז עמיד לרטיבות להתקנה חיצונית
 

 * דגם AC : מופעל ע"י שנאי VAC 24 1 אמפר
* 2 סוללות 1.5 וולט AA לגיבוי הזכרון

* חיבור לברז ראשי/משאבה (בדגם ACׂ)

* דגם  DC : מופעל ע"י 4 סוללות 1.5 וולט AA
* חיבור לגשש גשם
* חיווי התראה למתח סוללה נמוך