פיה רב זרמית מתכווננת


 פיות RN-100, RN-200, RN-300

270° - 90° ,   360°
רצועה ימין, שמאל ומרכז 
 

שש פיות רוטוריות ושלוש פיות להשקיה ברצועות
• שעור המטרה 9 מ”מ/ש´ - 14 מ”מ/ש´
• אחידות פיזור גבוהה
• טבעת להקטנת הטווח ללא כלי עזר
• מפתח כוונון ייחודי מאפשר כיוון מהיר ונוח
• סיכוך חדשני המאפשר מהירות סיבוב אחידה
  ללא תלות בלחץ או בספיקה
• לחצי עבודה 1.7 אטמ´ - 3.4 אטמ´
• סנן אינטגראלי בעל שטח סינון גדול
• מנגנון גיחה כפול - הגנה מפני שניקה של בוץ ולכלוך
• מתאים לכל סוגי המתזים
• 5 שנים אחריות